دسته‌بندی: آموزش ایده‌یابی

21 ایده تضمینی راه اندازی کسب و کار اینترنتی در ایران

ایده های اجرا نشده در ایران (کاملا تضمینی و پولساز)

چرا اولین ایده کسب و کار، احتمالا بدترین ایده است؟

جلسه 6: تبدیل ایده به واقعیت و شروع کسب‌وکار

جلسه 5: پیدا کردن مزیت رقابتی ایده کسب و کار

جلسه 4: انتخاب محصول و بررسی رقبا در آن حوزه

جلسه 3: هدف‌گیری صحیح بازار و مشتریان

جلسه 2: شروع ایده های خوب و موفق از کجاست؟