هدف‌گیری صحیح بازار هدف
آموزش ایده‌یابی

جلسه ۳: هدف‌گیری صحیح بازار و مشتریان

اشتباه در هدف‌گیری صحیح بازار یکی از علت‌هایی بود که بسیاری از کسب‌وکارها نابود شدند. آنها میخواستند تا حد ممکن به تمام مردم کالا یا

به بالای صفحه بردن