دسته‌بندی: آموزش ایده‌یابی

جلسه 6: تبدیل ایده به واقعیت و شروع کسب‌وکار

جلسه 5: پیدا کردن مزیت رقابتی ایده کسب و کار

جلسه 4: انتخاب محصول و بررسی رقبا در آن حوزه

جلسه 3: هدف‌گیری صحیح بازار و مشتریان

جلسه 2: شروع ایده های خوب و موفق از کجاست؟

جلسه 1: باورهای ذهنی برای پیدا کردن ایده کسب‌وکار