دسته‌بندی: آموزش ایده‌یابی

تبدیل ایده به کسب و کار اینترنتی واقعی

جلسه 6: تبدیل ایده به واقعیت و شروع کسب‌وکار

پیدا کردن مزیت رقابتی در کسب و کار اینترنتی

جلسه 5: پیدا کردن مزیت رقابتی ایده کسب و کار

آنالیز و بررسی رقبای حوزه کاری

جلسه 4: انتخاب محصول و بررسی رقبا در آن حوزه

هدف‌گیری صحیح بازار هدف

جلسه 3: هدف‌گیری صحیح بازار و مشتریان

ایده‌های خوب از کجا می‌آیند؟

جلسه 2: شروع ایده های خوب و موفق از کجاست؟

باورهای ذهنی خوب برای پیدا کردن ایده کسب و کار

جلسه 1: باورهای ذهنی برای پیدا کردن ایده کسب‌وکار