آیا وضعیت بازار کسب و کار های اینترنتی خراب است؟

آیا بازار کسب و کارهای اینترنتی خراب است؟

برای خیلی ها این سوال پیش می آید که آیا وضعیت بازار کسب و کارهای اینترنتی خراب است؟ یا اینکه در تجارت الکترونیک وضعیت بازار شکل دیگری دارد؟ این روز ها ، از زبان کاسب های کشورمان زیاد میشنویم که بازار خراب است ، بازار کساد است ، در دوران تحریم هستیم ، پول در …

آیا بازار کسب و کارهای اینترنتی خراب است؟ ادامه مطلب »