اگر هنوز فرد موفقی نیستید شاید نمیدانید موفقیت چیست

اگر هنوز فرد موفقی نیستید شاید نمیدانید موفقیت چیست!

واقعاً موفقیت چیست؟! سوال تکراری ولی هنوز مطرحِ «موفقیت چیست؟» کمابیش در ذهن بیشتر انسان‌ها جولان می‌دهد. هرکسی می‌تواند در حرف، واژه‌ی موفقیت را به هر واژه‌ی دیگری بچسباند، مثل موفقیت مالی، موفقیت درکار، موفقیت تحصیلی، موفقیت در بورس حتی موفقیت در کنکور و … طی سلسله مطالبی، ابعاد متفاوت این سوال را برایتان خواهم …

اگر هنوز فرد موفقی نیستید شاید نمیدانید موفقیت چیست! ادامه مطلب »