زندگینامه پاول رندی گیج ثروتمند

رندی گیج ثروتمندی که روزی قاچاقچی بود

رندی گیج یک توزیع کننده مواد مخدر و معتاد به الکل بود که پس از دستگیری توسط پلیس در زندان با مردی آشنا شد که مسیر زندگی او را به یکباره…