چگونه صفحه فروش محصول را با A-B تست برای فروش بیشتر بهینه سازی کنیم؟

a-b تست در صفحه محصول

اگر هدف اصلی وبسایت تبدیل بازدیدکننده به خریدار است، پس قطعا بهینه سازی صفحه فروش محصول، به اندازه طراحی خود وبسایت اهمیت دارد. تو هرچقدر هم که برای زیباتر کردن وبسایتت وقت بگذاری، به این معنی نیست که میتوانی مشتریان بیشتری جذب کنی! حتی در بعضی مواقع، زیباتر کردن وبسایت ممکن است دقیقا نتیجه معکوس بدهد. اگر واقعا میخواهی […]