دیجیتال مارکتینگ چیست؟ هرآنچه باید درباره بازاریابی دیجیتال بدانید!

دیجیتال مارکتینگ چیست

آیا واژه دیجیتال مارکتینگ، یک اصطلاح خیلی با کلاس برای استفاده در صحبت های عامیانه است تا دانش مان را به رخ دیگران بکشانیم؟ شاید بهتر است از خودمان بپرسیم واقعا دیجیتال مارکتینگ چیست؟ یک اشتباه درباره مفهوم دیجیتال مارکتینگ: بر خلاف تصور عموم افراد، قدمت این واژه هیچ ارتباطی با اینترنت ندارد! در واقع این […]